כי האדם עץ השדה

אקורדים ומילים לשיר כי האדם עץ השדה – נורית גלרון, שלום חנוך, שושנה דמארי
מילים: נתן זך
לחן: שלום חנוך

 
Em 
כי האדם  
Am 
עץ 
 
השדה
Em 
Am6 
 
כמו הא
Em 
דם  
Am6 
גם העץ צומ
Em 
ח
 
Cmaj7 
כמו 
 
ה
Am6 
עץ 
 
האדם
Em 
נגדע
 
ו
Am6 
אני לא יו
Em 
דע
 
Am 
איפה 
 
הי
Em 
יתי וא
Am6 
יפה 
 
א
Cmaj7 
היה
 
כמו  
Am 
עץ 
 
השד
Em 
ה

 
Em 
כי האדם  
Am 
עץ 
 
השדה
Em 
Am6 
 
כמו ה
Em 
עץ  
Am6 
הוא שואף למעל
Em 
ה
 
כמו
Cmaj7 
הא
Am6 
דם הוא נשר
Em 
ף 
 
באש
 
ו
Am6 
אני לא יו
Em 
דע
 
Am 
איפה 
 
הי
Em 
יתי וא
Am6 
יפה 
 
א
Cmaj7 
היה
 
כמו  
Am 
עץ 
 
השד
Em 
ה

 
Fmaj7 
אהבתי 
 
 
#Am/F 
וג
Gmaj7 
ם ש נ א ת י
 
Am7 
טעמתי 
 
 
Am7/D 
 
Gmaj7 
מזה ומזה
 
ק
Am7 
ברו אותי  
D7 
בחלק
Gmaj7 
ה 
 
ש
C 
ל 
 
עפר
 
ו
Am 
מר לי מר לי
Am/C 
בפה
 
כמו ע
#Am/F 
ץ 
 
השד
Cmaj7 
ה כמ
Em 
ו עץ השדה

כי האדם עץ השדה

כמו האדם הוא צמא למים

כמו העץ הוא נשאר צמא

ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה

כמו עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי

טעמתי מזה ומזה

קברו אותי בחלקה של עפר

ומר לי מר לי בפה

כמו עץ השדה כמו עץ השדה

שבתות וחגים

אקורדים ומילים לשיר שבתות וחגים – יהודית רביץ, נורית גלרון
מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: יהודית רביץ

Dadd9:   **0230

לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספתGm/D
: **0333

Bm/D: **0321

D6:   **0432

Daug:  **0332

 
עכ
D 
שיו אתה בבית
Gm/D 
,עכשיו
Dadd9 
א
Gm/D 
תה 
 
שם
 
היל
D 
דים קופצים עליך
Gm/D 
,הם הכי יפ
Dadd9 
ים 
 
 
Gm/D 
בעולם
 
Em7 
אתה נמס פורס  
Edim 
ידיים 
 
,
Dadd9 
אתה 
 
מא
Gm/D 
ושר 
 
ממש
 
ועוד
Bm/D 
מעט 
 
תק
Gm/D 
רא 
 
סיפו
Dadd9 
ר 
 
מ
Gm/D 
הספר 
 
החדש

 
אי
D 
ש משפחה למופת
Gm/D 
,אתה 
 
א
Dadd9 
בא
Gm/D 
מושלם
 
D 
בסוף אתה תמיד  
Gm/D 
חוזר ,לא עו
Dadd9 
זב 
 
 
Gm/D 
לעולם
 
Em7 
בכל פעם שנוס
Edim 
ע ,לא ש
Dadd9 
וכח 
 
מת
Gm/D 
נות 
 
לכולם
 
ועכ
Bm/D 
שיו 
 
אתה
Gm/D 
בבית 
 
ע
Dadd9 
כשיו אתה שם

 
וא
D 
ני 
 
שות
Gm7 
פה 
 
סמו
A/G 
יה
 
אני ב
Gm7 
צל 
 
כשעולה
A 
האור
 
אני יל
G 
דה עדה אילמת
 
שנ
A7 
שארת 
 
מאחור

פזמון:

 
ל
D 
בד על  
Daug 
הגג שב
D6 
תות 
 
וחגים
Daug 
 
ל
D 
בד על ה
Daug 
גג שב
D6 
תות 
 
וחגי
Daug 
ם

 
ו
D 
תתפלאי 
 
לדע
Gm/D 
ת 
 
אנ
Dadd9 
י 
 
 
Gm/D 
מכירה 
 
אותך
 
א
D 
ני יודעת בדי
Gm/D 
וק 
 
איפה
Dadd9 
כ
Gm/D 
ל דבר מונח
 
ו
Em7 
אולי את כבר י
Edim 
ודעת 
 
Dadd9 
ולי 
 
שמ
Gm/D 
עת את שמי
 
או י
Bm/D 
שנה לך שם  
Gm/D 
בשקט 
 
,לא
Dadd9 
חושדת 
 
בקיומי

 
א
D 
בל 
 
אני
Gm7 
תמיד 
 
א
A/G 
יתכם
 
רואה את
Gm7 
כם ואיני נר
A 
אית
 
כש
G 
אתה שם מה נשאר לך
 
ממנ
A7 
י 
 
כעת

פזמון

 
אתה
A 
יודע איך ה
G6 
רגשתי
 
כשרא
D 
יתי אתכם  
D4 
ברחוב לא מ
D 
זמן
 
הייתי בסדר ,
G 
לא הראיתי שום סימן
D 
 
אבל ב
Bm 
לילה איך בכי
F#m 
תי
 
אי
Gm7 
ך הרטבתי את  
F#m 
הכר
 
הוי למ
Bm7 
ה אני מתאהבת תמי
D 
ד
 
ב
Em7 
מה שאי אפ
A7 
שר

פזמון

 
עכ
D 
שיו אתה בבית  
Gm/D 
עכשיו 
 
את
D 
ה 
 
ש
Gm/D 
ם
D 

ספינותיה

אקורדים ומילים לשיר ספינותיה – נורית גלרון
מילים: מאיר גולדברג
לחן: דודי לוי

C11: *32011

פתיחה:

 
ספינ
D9 
ותיה 
 
מט
C 
יילות על פני א
D9 
וקיינוסים של בושם
 
הן כמ
D9 
ו רוח של  
C 
פרחים לעור פ
Bb 
ניה של אש
D9 
ה
 
הוא
C11 
אחר 
 
לה
C 
תעורר או זו
Bb 
היא שקמה קודם
 
הספי
D9 
נות שלה ל
C 
וקחות אותה  
Bb 
לארץ 
 
חדש
D9 
ה

 
היא י
D9 
צאה אל ה
C 
רחוב 
 
ומ
D9 
עדה מול המכולת
 
את ש
D9 
פתיה היא נ
C 
שכה 
 
והאד
Bb 
ימה 
 
במבוכ
D9 
ה
 
הספי
C11 
נות שלה  
C 
כמעט 
 
שנ
Bb 
כנסו 
 
למערבולת
 
ו
D9 
בחור אחד  
C 
שאל אותה לא
Bb 
יפה היא צרי
D9 
כה

פזמון:

 
Dm 
לאיסלנד, 
 
ג'מ
C 
אייקה, 
 
ני
Dm 
ו זילנד, לסוף  
Gm 
העולם
Am 
 
לש
Bb 
ום 
 
מקו
C 
ם 
 
מסויים
D9 
 
Dm 
לאיסלנד, 
 
ג'מ
C 
אייקה, 
 
ני
Dm 
ו זילנד, לסוף  
Gm 
העולם
Am 
 
לש
Bb 
ום 
 
מקו
C 
ם 
 
מסויים
D9 

 
היא על
D9 
תה על קו ש
C 
לוש 
 
והת
D9 
גלתה בעיר אחרת
 
אין כמו  
D9 
עיר בלי הפ
C 
סקה 
 
לנעו
Bb 
ריה של אש
D9 
ה
 
בככ
C11 
ר שרקו ל
C 
ה שיר, וב
Bb 
שוק קראו לה גברת
 
הספי
D9 
נות שלה ל
C 
קחו אותה  
Bb 
לארץ 
 
חד
D9 
שה

פזמון

 
מה ק
D9 
רה לה מול  
C 
הים היא  
D9 
ממש לא מספרת
 
מסתי
D9 
רה את הח
C 
יוך ושתי עי
Bb 
ניה 
 
נוצצו
D9 
ת
 
הדמ
C11 
יון מפליג חו
C 
פשי, זה כל
Bb 
מה שהיא אומרת
 
הספינ
D9 
ות שלי לוק
C 
חות אותי ל
Bb 
אן שהן רוצ
D9 
ות

פזמון

כי האדם עץ השדה

אקורדים ומילים לשיר כי האדם עץ השדה – נורית גלרון, שלום חנוך, שושנה דמארי
מילים: נתן זך
לחן: שלום חנוך

 
Em 
כי האדם  
Am 
עץ 
 
השדה
Em 
Am6 
 
כמו הא
Em 
דם  
Am6 
גם העץ צומ
Em 
ח
 
Cmaj7 
כמו 
 
ה
Am6 
עץ 
 
האדם
Em 
נגדע
 
ו
Am6 
אני לא יו
Em 
דע
 
Am 
איפה 
 
הי
Em 
יתי וא
Am6 
יפה 
 
א
Cmaj7 
היה
 
כמו  
Am 
עץ 
 
השד
Em 
ה

 
Em 
כי האדם  
Am 
עץ 
 
השדה
Em 
Am6 
 
כמו ה
Em 
עץ  
Am6 
הוא שואף למעל
Em 
ה
 
כמו
Cmaj7 
הא
Am6 
דם הוא נשר
Em 
ף 
 
באש
 
ו
Am6 
אני לא יו
Em 
דע
 
Am 
איפה 
 
הי
Em 
יתי וא
Am6 
יפה 
 
א
Cmaj7 
היה
 
כמו  
Am 
עץ 
 
השד
Em 
ה

 
Fmaj7 
אהבתי 
 
 
#Am/F 
וג
Gmaj7 
ם ש נ א ת י
 
Am7 
טעמתי 
 
 
Am7/D 
 
Gmaj7 
מזה ומזה
 
ק
Am7 
ברו אותי  
D7 
בחלק
Gmaj7 
ה 
 
ש
C 
ל 
 
עפר
 
ו
Am 
מר לי מר לי
Am/C 
בפה
 
כמו ע
#Am/F 
ץ 
 
השד
Cmaj7 
ה כמ
Em 
ו עץ השדה

כי האדם עץ השדה

כמו האדם הוא צמא למים

כמו העץ הוא נשאר צמא

ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה

כמו עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי

טעמתי מזה ומזה

קברו אותי בחלקה של עפר

ומר לי מר לי בפה

כמו עץ השדה כמו עץ השדה

אתה פה חסר לי

אקורדים ומילים לשיר אתה פה חסר לי – נורית גלרון
מילים: אביב גפן
לחן: אביב גפן

Ab/A*: זהו בעצם מהלך של 4 אקורדים מוקטנים על אותו מיתר: Cdim7 Ebdim7 F#dim7 Adim7

 
x2 
פ
Ebm 
תיחה
#C 
:
Bbm/C 
Bbm 

 
Bbm 
גשם 
Bbm/C 
כיסה את אספלט הכביש
 
#C 
ביו
Ebm 
ם הכי קר בשנה
 
Bbm 
ומעי
Gm7b5 
ני שלי, טפטוף מקומי
 
Abm 
כי י
#Abm/F 
ש סדק בלב אהבה.

 
Bbm 
כשהל
Bbm/C 
כת מכאן, לא ידעת לאן
 
#C 
מסג
Ebm 
רת פני בחלון
 
Bbm 
אבל 
Gm7b5 
גם בתמונות, לפעמים הדמויות
 
Abm 
מקשי
#Abm/F 
בות לתקתוק השעון.

פזמון:

 
Ebm 
ואול
Fm 
י  
Bbm 
   א
Bbm/Ab 
תה פה חסר לי
 
Ebm 
אתה 
Fm 
כאן
Bbm 
, את
Bbm/Ab 
ה שם   ובכל זאת אתה פה חסר לי
 
Ebm 
ואול
Fm 
י  
Bbm 
   א
Bbm/Ab 
תה פה חסר לי

 
Ebm 
מעבר
#C 
:
Bbm/C 
Bbm 

 
Bbm 
אתה 
Bbm/C 
אידיוט אמיתי אם חשבת אותי
 
#C 
שאב
Ebm 
וא וארוץ עד אליך
 
Bbm 
וכלו
Gm7b5 
ם לא קרה כשאתה לא בסביבה
 
Abm 
כן, 
#Abm/F 
הכל די רגיל בלעדייך.

 
Bbm 
היית
Bbm/C 
י בכיף מחבקת אותך
 
#C 
מחכ
Ebm 
ה לך בין הסדינים
 
Bbm 
אני 
Gm7b5 
שונאת אנשים, אנשים חלשים
 
Abm 
שבמק
#Abm/F 
ום לדבר הם זזים.

פזמון

סולו:

פזמון

 
#C 
מה 
#F 
יקרה אם פתאום תבוא אלי
 
Ab 
ותי
Ab/A 
יפה את הכל
 
#C 
רגע
#F 
 של שקט, בחוץ שוב הגשם
 
Ab 
ממש
Ab/A 
יך על הכביש עוד ליפול.

פזמון

סולו

אני אשתגע

אקורדים ומילים לשיר אני אשתגע – הפרברים, חוה אלברשטיין, מתי כספי, נורית גלרון
מילים: אהוד מנור
לחן: עממי

 
Am 
אני אשתגע כשת
E7 
אמר 
 
שלום
 
אני לא מבינה איך הגע
Am 
תי עד הלום.
 
כי אם תרצה
A7 
ללכת, זה יה
Dm 
יה גיהנום מושלם,
 
קשה יות
Am 
ר 
 
ממוות,
E7 
זה 
 
יהיה
Am 
סוף 
 
העולם.

 
Am 
סיוט 
 
כזה
E7 
עולה על כל דמיון,
 
בוא ויחד
Am 
נעצור את השעון.
 
זוהי אהב
E7 
ה שאין בה הגיון,
 
זוהי אהב
Am 
ה שתיגמר בבזיון.
 
אני לא
Am 
יכולה 
 
לנשום,
 
הרי  
A7 
זה שגעון, מחנ
Dm 
יק לי בגרון,
 
אתה ראשו
Am 
ן היית  
E7 
ותהי
Am 
ה 
 
האחרון.

אני אשתגע

אקורדים ומילים לשיר אני אשתגע – הפרברים, חוה אלברשטיין, מתי כספי, נורית גלרון
מילים: אהוד מנור
לחן: עממי

 
Am 
אני אשתגע כשת
E7 
אמר 
 
שלום
 
אני לא מבינה איך הגע
Am 
תי עד הלום.
 
כי אם תרצה
A7 
ללכת, זה יה
Dm 
יה גיהנום מושלם,
 
קשה יות
Am 
ר 
 
ממוות,
E7 
זה 
 
יהיה
Am 
סוף 
 
העולם.

 
Am 
סיוט 
 
כזה
E7 
עולה על כל דמיון,
 
בוא ויחד
Am 
נעצור את השעון.
 
זוהי אהב
E7 
ה שאין בה הגיון,
 
זוהי אהב
Am 
ה שתיגמר בבזיון.
 
אני לא
Am 
יכולה 
 
לנשום,
 
הרי  
A7 
זה שגעון, מחנ
Dm 
יק לי בגרון,
 
אתה ראשו
Am 
ן היית  
E7 
ותהי
Am 
ה 
 
האחרון.

כי האדם עץ השדה

אקורדים לשיר כי האדם עץ השדה – נורית גלרון, שלום חנוך, שושנה דמארי
מילים: נתן זך
לחן: שלום חנוך

 
Em 
כי האדם  
Am 
עץ 
 
השדה
Em 
Am6 
 
כמו הא
Em 
דם  
Am6 
גם העץ צומ
Em 
ח
 
Cmaj7 
כמו 
 
ה
Am6 
עץ 
 
האדם
Em 
נגדע
 
ו
Am6 
אני לא יו
Em 
דע
 
Am 
איפה 
 
הי
Em 
יתי וא
Am6 
יפה 
 
א
Cmaj7 
היה
 
כמו  
Am 
עץ 
 
השד
Em 
ה

 
Em 
כי האדם  
Am 
עץ 
 
השדה
Em 
Am6 
 
כמו ה
Em 
עץ  
Am6 
הוא שואף למעל
Em 
ה
 
כמו
Cmaj7 
הא
Am6 
דם הוא נשר
Em 
ף 
 
באש
 
ו
Am6 
אני לא יו
Em 
דע
 
Am 
איפה 
 
הי
Em 
יתי וא
Am6 
יפה 
 
א
Cmaj7 
היה
 
כמו  
Am 
עץ 
 
השד
Em 
ה

 
Fmaj7 
אהבתי 
 
 
#Am/F 
וג
Gmaj7 
ם ש נ א ת י
 
Am7 
טעמתי 
 
 
Am7/D 
 
Gmaj7 
מזה ומזה
 
ק
Am7 
ברו אותי  
D7 
בחלק
Gmaj7 
ה 
 
ש
C 
ל 
 
עפר
 
ו
Am 
מר לי מר לי
Am/C 
בפה
 
כמו ע
#Am/F 
ץ 
 
השד
Cmaj7 
ה כמ
Em 
ו עץ השדה

כי האדם עץ השדה

כמו האדם הוא צמא למים

כמו העץ הוא נשאר צמא

ואני לא יודע

איפה הייתי ואיפה אהיה

כמו עץ השדה

אהבתי וגם שנאתי

טעמתי מזה ומזה

קברו אותי בחלקה של עפר

ומר לי מר לי בפה

כמו עץ השדה כמו עץ השדה

שבתות וחגים

אקורדים לשיר שבתות וחגים – יהודית רביץ, נורית גלרון
מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: יהודית רביץ

Dadd9:   **0230

לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספת
לחץ לתצוגה נוספתGm/D
: **0333

Bm/D: **0321

D6:   **0432

Daug:  **0332

 
עכ
D 
שיו אתה בבית
Gm/D 
,עכשיו
Dadd9 
א
Gm/D 
תה 
 
שם
 
היל
D 
דים קופצים עליך
Gm/D 
,הם הכי יפ
Dadd9 
ים 
 
 
Gm/D 
בעולם
 
Em7 
אתה נמס פורס  
Edim 
ידיים 
 
,
Dadd9 
אתה 
 
מא
Gm/D 
ושר 
 
ממש
 
ועוד
Bm/D 
מעט 
 
תק
Gm/D 
רא 
 
סיפו
Dadd9 
ר 
 
מ
Gm/D 
הספר 
 
החדש

 
אי
D 
ש משפחה למופת
Gm/D 
,אתה 
 
א
Dadd9 
בא
Gm/D 
מושלם
 
D 
בסוף אתה תמיד  
Gm/D 
חוזר ,לא עו
Dadd9 
זב 
 
 
Gm/D 
לעולם
 
Em7 
בכל פעם שנוס
Edim 
ע ,לא ש
Dadd9 
וכח 
 
מת
Gm/D 
נות 
 
לכולם
 
ועכ
Bm/D 
שיו 
 
אתה
Gm/D 
בבית 
 
ע
Dadd9 
כשיו אתה שם

 
וא
D 
ני 
 
שות
Gm7 
פה 
 
סמו
A/G 
יה
 
אני ב
Gm7 
צל 
 
כשעולה
A 
האור
 
אני יל
G 
דה עדה אילמת
 
שנ
A7 
שארת 
 
מאחור

פזמון:

 
ל
D 
בד על  
Daug 
הגג שב
D6 
תות 
 
וחגים
Daug 
 
ל
D 
בד על ה
Daug 
גג שב
D6 
תות 
 
וחגי
Daug 
ם

 
ו
D 
תתפלאי 
 
לדע
Gm/D 
ת 
 
אנ
Dadd9 
י 
 
 
Gm/D 
מכירה 
 
אותך
 
א
D 
ני יודעת בדי
Gm/D 
וק 
 
איפה
Dadd9 
כ
Gm/D 
ל דבר מונח
 
ו
Em7 
אולי את כבר י
Edim 
ודעת 
 
Dadd9 
ולי 
 
שמ
Gm/D 
עת את שמי
 
או י
Bm/D 
שנה לך שם  
Gm/D 
בשקט 
 
,לא
Dadd9 
חושדת 
 
בקיומי

 
א
D 
בל 
 
אני
Gm7 
תמיד 
 
א
A/G 
יתכם
 
רואה את
Gm7 
כם ואיני נר
A 
אית
 
כש
G 
אתה שם מה נשאר לך
 
ממנ
A7 
י 
 
כעת

פזמון

 
אתה
A 
יודע איך ה
G6 
רגשתי
 
כשרא
D 
יתי אתכם  
D4 
ברחוב לא מ
D 
זמן
 
הייתי בסדר ,
G 
לא הראיתי שום סימן
D 
 
אבל ב
Bm 
לילה איך בכי
F#m 
תי
 
אי
Gm7 
ך הרטבתי את  
F#m 
הכר
 
הוי למ
Bm7 
ה אני מתאהבת תמי
D 
ד
 
ב
Em7 
מה שאי אפ
A7 
שר

פזמון

 
עכ
D 
שיו אתה בבית  
Gm/D 
עכשיו 
 
את
D 
ה 
 
ש
Gm/D 
ם
D 

אני אשתגע

אקורדים לשיר אני אשתגע – הפרברים, חוה אלברשטיין, מתי כספי, נורית גלרון
מילים: אהוד מנור
לחן: עממי

 
Am 
אני אשתגע כשת
E7 
אמר 
 
שלום
 
אני לא מבינה איך הגע
Am 
תי עד הלום.
 
כי אם תרצה
A7 
ללכת, זה יה
Dm 
יה גיהנום מושלם,
 
קשה יות
Am 
ר 
 
ממוות,
E7 
זה 
 
יהיה
Am 
סוף 
 
העולם.

 
Am 
סיוט 
 
כזה
E7 
עולה על כל דמיון,
 
בוא ויחד
Am 
נעצור את השעון.
 
זוהי אהב
E7 
ה שאין בה הגיון,
 
זוהי אהב
Am 
ה שתיגמר בבזיון.
 
אני לא
Am 
יכולה 
 
לנשום,
 
הרי  
A7 
זה שגעון, מחנ
Dm 
יק לי בגרון,
 
אתה ראשו
Am 
ן היית  
E7 
ותהי
Am 
ה 
 
האחרון.