הכל עצור

אקורדים ומילים לשיר הכל עצור – ירמי קפלן
מילים: חמי רודנר, ירמי קפלן ושמואל טבקוב
לחן: ירמי קפלן

פתיחה ובבית:

 
#F 
אהבה עוטפת אותי ואני מוצף
 
ה
#F 
אויר מתוק וסמיך
 
#F 
עד שאני נחנק
 
ואת כל
Abm 
כך רצית להיות מאוש
#F 
רת

פזמון:

 
הכל ע
B 
צור הכל ע
#F 
צור
 
הכל ע
B 
צור
B/Bb 
 
האם ע
Abm 
כשיו תוכלי להיות מאוש
#F 
רת

 
#F 
אף אחד לא רואה
 
#F 
מה אני מרגיש
 
#F 
ואת שואלת אותי
 
אי
#F 
ך אני נשאר אדיש
 
אני  
Abm 
מובל כמו חיה אל הט
#F 
בח

 
הכל ע
B 
צור הכל ע
#F 
צור
 
הכל ע
B 
צור הכל עצ
#F 
ור
 
הכל ע
B 
צור
B/Bb 
 
האם  
Abm 
עכשיו תוכלי להיות מאו
#F 
שרת
Ebm 

טו דו דו

טו דו דו

טו דו דו טו דו

 
הכל  
#F 
עצור הכל עצ
B 
ור
 
הכל ע
#F 
צור הכל עצ
B 
ור
 
טו טו דו
#F 
דו 
 
דו
 
הכל ע
B 
צור
B/Bb 
Abm 
#F 
 
האם ע
Abm 
כשיו תוכלי להיות מאוש
#F 
רת

בלונד

אקורדים ומילים לשיר בלונד – יזהר אשדות
מילים: חמי רודנר
לחן: יזהר אשדות

 
ר
A 
ציתי לקחת חופש מעצמי
 
צל
G 
צלתי לבלונד שתדבר איתי
 
ב
Bm 
טלפון היא קוב
D 
עת שנצא לבלו
A 
ת
 
A 
היא ואני זה סיפור ישן
 
מל
G 
מטה היא צופרת תרד כבר אידיוט
 
ו
Bm 
היא האהבה האמית
D 
ית של חיי
A 

 
באוטובי
A 
אנקי שלה האדום היא נוהגת
 
בכ
G 
לל לא נזהרת, ממש מתאבדת
 
לב
Bm 
לונד אין רמזורים ואף פ
D 
עם לא יהיו
A 
 
ה
A 
גענו לבר מכוער ומוכר
 
היא חב
G 
רה של כולם והכל מותר
 
ו
Bm 
היא האהבה האמית
D 
ית של חיי
A 

פזמון:

 
תאמ
Bm 
ינו או לא, לא אכפ
D 
ת לי ודי
 
A 
היא האהבה האמי
F#m7 
תית של חיי
 
וזה בת
G 
נאי שמחר אני ח
A 
י
 
Bm 
היא האהבה האמית
D 
ית של חיי
A 

 
א
G 
ני מתחנן בואי נלך מכאן
 
היא נע
C 
תרת בחיוך מחומצן
 
ת'סיפו
G 
קים הקטנים מהמקום הזה היא כבר קיבל
C 
ה

 
אנחנו ק
A 
צת 
 
שיכור
E 
ים עם הרד
A 
יו 
 
צועקים
E 
 
בקו
D 
לי 
 
קול
A 
ות 
 
מזייפי
D 
ם 
 
להיטים
A 
 
Bm 
וזה חבוב הולך להי
D 
ות ליל שימורי
A 
ם

 
ו
A 
אז היא אלי פונה
 
יש לי י
G 
דיד לא רחוק מכאן
 
שא
Bm 
צלו אפשר להש
D 
יג אתה יודע מה
A 
 
בשבי
A 
לך אני עושה הכל
 
את  
G 
זה את יודעת לא מאתמול
 
כי  
Bm 
את האהבה האמית
D 
ית של חיי
A 

פזמון

 
כ
G 
כל שהאוטו סוח
D 
ב ממהרים לצפו
A 
ן 
 
המשוכלל
 
שם ג
G 
רים ידידים שיכול
D 
ים לתת אתם יודעים מה
A 
 
ה
G 
יה מזיין אותה האומל
D 
ל
 
נ
G 
תן לה הכל רק בשב
D 
יל שיוכל להבי
E 
ט 
 
בעיניים
 
הקר
E 
ות שלה והיא האהבה האמיתית של חייו

 
היא נש
A 
קה אותו ברכות
 
ו
G 
לי היא אמרה בגסות
 
תפ
Bm 
סיק לאונן בוא נע
D 
וף מפה, כבר מאוחר
A 
 
בשבי
A 
לה אני עושה הכל
 
את  
G 
זה היא יודעת לא מאתמול
 
כי  
Bm 
היא האהבה האמית
D 
ית של חיי
A 

פזמון

סוד הדברים הפשוטים

אקורדים ומילים לשיר סוד הדברים הפשוטים – חמי רודנר
מילים: חמי רודנר
לחן: חמי רודנר

בצורה מהירה Bdim Ddim Fdim G#dim : כך Bdim הערה: בפזמון, הנגינה מתבצעת במקום

E/B  : *22100

E/C# : *42100

E/D  : **0100

A/Ab : 4776**

 
#C 
פתיח
Fdim 
ה:
A 
Fdim 
A 

 
תסת
F#m 
כלי עלי י
F 
ש מקום אחד קטן ומי
D 
וחד שבו  
E4 
את 
 
נוגע
A 
ת
A/Ab 
 
תחב
F#m 
קי את זה הי
F 
לד העצוב המפוחד
D 
שורף 
 
גשרים
E4 
 
כיבה את עצ
A 
מו 
 
לדעת

פזמון:

 
כי  
D 
יש בך עדינ
A 
ות ויש
D 
לך עיניים טובות
A 
 
עכ
Em 
שיו אם תתקרב
Bm 
י אני אלחש
E 
לך
E/D 
#E/C 
E/B 
 
A 
סוד הדברים הפשוט
E 
ים כ
Bdim 
ל עוד אנחנו חי
F#m 
ים
F#m/E 
Bdim 
 
Bdim 
בית ושני חת
F#m 
ולים
F#m/E 
 
את ה
D 
נצח ב
E 
ואי נשאיר לצודקי
A 
ם

 
#C 
מעבר
Fdim 
:
A 
Fdim 
A 

 
ואו
F#m 
לי זאת את ח
F 
צאית חומה שיער גולש
D 
צוואר 
 
וניל
E4 
מפלר
E 
טטת
A 
A/Ab 
 
תתק
F#m 
רבי אלי מופק
F 
רת ותמימה ילדה ואם
D 
מה 
 
 
E4 
את 
 
או
E 
מרת
A 

פזמון

 
#C 
מעבר
Fdim 
:
A 

 
F#m 
מה יכול להי
C#m 
ות? תנ
F#m 
י בי סימנים
C#m 
של 
 
יופי
 
Abm 
בואי נעשה עכש
G 
יו 
 
אהבה
E 
 
עינ
F#m 
ייך 
 
הירוק
C#m 
ות מש
F#m 
געות 
 
אותי
C#m 
ילדונת
 
Abm 
וחודרות 
 
אצל
G 
י 
 
לנשמה
E 
E/D 
#E/C 
E/B 

פזמון

 
את ה
D 
נצח ב
E 
ואי נשאיר לצודקי
A 
ם
 
את
F#m 
הנצח
D 
בו
E 
אי נשאיר לצודקים
A 

משיח קרטון

אקורדים ומילים לשיר משיח קרטון – חמי רודנר
מילים: חמי רודנר
לחן: חמי רודנר

פתיחה ובבתים: x2

 
א
A 
ף אחת מפה לא ראוי
C 
ה לחיבוק שאחרי
A 
C 
 
A 
אני כמו קוקה קולה, ד
C 
ביק מתקתק ודוח
A 
ה
C 
 
ב
A 
מועדון ממול הם מחפש
C 
ים שם נשק על ילדי
A 
ם
C 
 
כ
A 
דור אחד לראש אחד במ
C 
חסנית לדור המקסי
A 
ם
C 

פזמון:

 
הנה  
C 
בא מש
#F 
יח 
 
קרטון
 
E 
הוטי אירוטי וכלב
G 
ונת הם עושים אהבה
D 
טובה
F 
 
E 
סקסי סקסי לא יכול להפס
G 
יק ללטף את גופה
D 
הלוהט 
 
 
F 
אש 
 
להבה
A 

 
C 
אש 
 
להב
A 
ה
C 
A 

 
A 
לא רחוק משם זה בנצי מ
C 
תנחל רוקד בין הגבעו
A 
ת
C 
 
בו
A 
על את האדמה בנידתה וד
C 
ם זורם בין יריכה השמנו
A 
ת
C 
 
מש
A 
קיף בבוז אל המישור,  
C 
אל האחים השוטי
A 
ם
C 
 
מ
A 
רוב כבוד לאדמה הוא י
C 
עקור היום מטע זיתי
A 
ם
C 

פזמון

 
x4 
מע
C 
בר:
A 
C 
A 

 
ש
A 
לום לך תל אביב משור
C 
ריך תינו אהבי
A 
ם
C 
 
נפ
A 
קי לי עוד ילדה יפה זנונ
C 
ית ובקיאה בכתובי
A 
ם
C 
 
נופ
A 
לים מלאכיים הם פאר
C 
ו את הדרך הבלה
A 
C 
 
ש
A 
תש ונעלם את מזדק
C 
נת, אני מתכלה
A 
C 

פזמון

 
E 
הוטי אירוטי וכלב
G 
ונת הם עושים אהבה
D 
טובה
F 
 
E 
סקסי סקסי לא יכול להפס
G 
יק ללטף את גופה
D 
הלוהט 
 
 
F 
אש 
 
להבה
A 

 
C 
אש 
 
להב
A 
ה 
 
x4
C 
A 

מלנכוליה אהובתי

אקורדים ומילים לשיר מלנכוליה אהובתי – חמי רודנר
מילים: חמי רודנר
לחן: חמי רודנר

 
Ab 
פתיח
F#m 
ה:
C#m 
Ab 
Ab4 
F#m 
A 

 
C#m 
הנשים הצעירות פוסע
F#m 
ות 
 
ברחוב
 
Ab4 
מעיפות
Ab 
מבט 
 
בח
C#m4 
לונות
C#m 
הראווה
 
כל  
A 
כך מצודדות, כל כך נרא
F#m 
ות 
 
נפלא
 
Ab4 
יו
Ab 
ם לאהב
C#m 
ה
F#m 
Ab 

 
C#m 
מי מכן נשים יפות תה
F#m 
יה 
 
אישתי
 
Ab4 
מי תחלוק א
Ab 
ת 
 
גורל
C#m4 
ה 
 
בגו
C#m 
רלי
 
A 
מי תרצה לשתות מכ
F#m 
וס 
 
תרעלתי
 
Ab4 
או
Ab 
ר ואהבה
C#m 
F#m 
Ab 

פזמון:

 
#C 
ואני שקוע בעצ
F#m 
בות,  
F#m/E 
מ
B7 
תכרבל 
 
במ
E 
תיק
E7 
ות
 
F#m 
הו, 
 
מלנכ
A 
וליה,  
A7 
את
Ab 
אהובתי
C#m 
F#m 
Ab 
 
#C 
את הרי אישתי האמי
F#m 
תית,  
F#m/E 
קט
B7 
נונית 
 
ו
E 
קנא
E7 
ית
 
F#m 
הו, 
 
מלנכ
A 
וליה,  
A7 
את
Ab 
אהובתי
C#m 
F#m 
Ab 

 
Ab 
מעבר
F#m 
:
C#m 
Ab 
Ab4 
F#m 
A 
C#m 
Ab 
Ab4 
F#m 
C#m 

 
C#m 
הנשים הצעירות הל
F#m 
כו 
 
מזמן
 
א
Ab4 
ספו את ר
Ab 
גליהן 
 
הא
C#m4 
רוכות
C#m 
איתן
 
A 
אור של בין ערב
A7 
יים נ
F#m 
ח על הרחוב
 
Ab4 
או
Ab 
ר לאהבה
C#m 
F#m 
Ab 

 
C#m 
היא תיקח אותי הביתה  
F#m 
מהורהר
 
תח
Ab4 
גוג איתי א
Ab 
ת 
 
בדידות
C#m4 
י 
 
ביי
C#m 
ן 
 
מר
 
תס
A 
לח לי על הכ
A7 
ל 
 
ותסו
F#m 
בב את הסכין
 
Ab4 
הו
Ab 
באהב
C#m 
ה
F#m 
Ab 
A 
A7 

פזמון

 
מלנ
F#m 
כוליה א
Ab 
ת 
 
אהובתי

מלים נוזלות

אקורדים ומילים לשיר מלים נוזלות – חמי רודנר
מילים: חמי רודנר
לחן: חמי רודנר

 
x4 
פת
G 
יחה
Ab 
:
Bb 
G 

 
G 
מילים 
 
נוזל
Eb 
ות 
 
ומאבדו
G 
ת 
 
משמעות
Eb 
G 
 
G 
נרדפות 
 
למ
Eb 
כבסות  
G 
מילים שהן ריהוט
Eb 
 
G 
כל הזמנים הלכ
Eb 
ו לאיבוד זה אבו
G 
ד אבוד
Bb 
Ab 
G 

 
G 
ומי 
 
עו
Eb 
מד שם ונואם
G 
? הי זה הליצן פוק
Eb 
G 
 
G 
ומה 
 
בשור
Eb 
ה יביא לנו
G 
מוקיון 
 
שיווק
Eb 
 
ו
G 
איזו 
 
מזימ
Eb 
ה הוא מזמזם
G 
במה 
 
 
Bb 
הוא 
 
עסוק
Ab 
G 

פזמון:

 
ה
C 
אות להתחיל לצלוף במלך לב מוטל בכיכ
G 
ר
 
ש
Eb 
מישהו יירה בו כב
G 
ר שמי
Eb 
שהו יירה בו כבר
G 
 
Bb 
אוווו
Ab 
וווו
G 

 
G 
ואיזה 
 
ש
Eb 
קר שם רוקחו
G 
ת 
 
המכשפות
Eb 
G 
 
G 
ומה 
 
בדי
Eb 
ה נשים בפי
G 
ההמונים 
 
לשתות
Eb 
 
ו
G 
איזו 
 
נהמ
Eb 
ה תצא כשההמו
G 
ן יצד  
Bb 
בשורות
Ab 
G 

 
ש
G 
אור הוא שח
Eb 
ור ושחור הוא או
G 
ר כך הן אומרו
Eb 
ת
G 
 
G 
תראו את ל
Eb 
יידי מקבת  
G 
היא כבד מודדת שמלות
Eb 
 
ו
G 
בעלה 
 
רד
Eb 
וף 
 
החלומו
G 
ת אווו
Bb 
ווווו
Ab 
G 

פזמון

 
Bb 
אוווו
Ab 
וווו
G 

 
G 
סול
Ab 
ו 
 
מפ
Bb 
וחית
G 
:
Eb 
G 
Eb 
G 
Eb 
G 
Eb 
G 
Eb 
G 

 
G 
כי גם אקד
Eb 
ח הוא רק מילה
G 
וגם 
 
כדור
Eb 
G 
 
G 
ושקר 
 
ש
Eb 
חוזרים 
 
עלי
G 
ו נהיה שגור
Eb 
 
את  
G 
זאת יודע ה
Eb 
מוקיון אז עכשי
G 
ו עכשיו
Bb 
זה 
 
ברור
Ab 
G 

 
G 
מילים 
 
נוזל
Eb 
ות 
 
ומאבדו
G 
ת 
 
משמעות
Eb 
G 
 
G 
נרדפות 
 
למ
Eb 
כבסות  
G 
מילים שהן ריהוט
Eb 
 
G 
כל הזמנים הלכ
Eb 
ו לאיבוד זה אבו
G 
ד אבוד
Bb 
Ab 
G 

פזמון

מלאכים נופלים

אקורדים ומילים לשיר מלאכים נופלים – חמי רודנר
מילים: חמי רודנר
לחן: חמי רודנר

פתיחה ומעברים:

 
Em 
העיר 
 
מתכר
F#m 
בלת 
 
לה
Am 
באפלה
Em 
 
Em 
כמו דרקון ע
F#m 
ייף כמו סימן
Am 
שאלה
Em 
G 
 
ה
G 
נה באו ימ
D 
ים, 
 
ימי
Am 
ם 
 
אפורים
Em 
 
Em 
נבקש על נפש
F#m 
נו 
 
בימי
Am 
ם 
 
אפורים
Em 

מעבר כמו בפתיחה

 
Em 
צא 
 
למר
F#m 
פסת 
 
השקף
Am 
אל 
 
הרחוב
Em 
 
Em 
אורות 
 
צהב
F#m 
הבים 
 
כמ
Am 
ו 
 
מאוב
Em 
G 
 
G 
אלו הם חי
D 
יך, 
 
אורו
Am 
ת 
 
וצללים
Em 
 
Em 
נבקש על נפ
F#m 
שנו 
 
בימי
Am 
ם 
 
אפורים
Em 

מעבר כמו בפתיחה

פזמון:

 
A 
אני 
 
מנג
E 
ן 
 
שירי
D 
ם 
 
ישנים
A 
 
A 
סנטימנט
E 
לים 
 
תמי
D 
ד הם חוזרים
A 
E 
D 
 
D 
שום דבר לא ישא
G 
ר  
#G/F 
לעול
Em 
ם
D 
 
D 
ואנחנו 
 
מלאכ
G 
ים 
 
 
#G/F 
נופלים
Em 
 
D 
כמו 
 
כולם
E 

מעבר כמו בפתיחה… x2

 
א
Em 
ני 
 
מתג
F#m 
עגע 
 
ולא
Am 
יודע 
 
למה
Em 
 
Em 
אולי 
 
לש
F#m 
דות, 
 
לריחו
Am 
ת 
 
האדמה
Em 
G 
 
G 
בוא אלי ז
D 
כרון, 
 
 
Am 
בואי אלי אהב
Em 
ה
 
Em 
הביאו לי ח
F#m 
סד, הביאו  
Am 
לי נחמה  
Em 

מעבר כמו בפתיחה

פזמון

 
אה  
A 
ההההה 
 
א
E 
ווווו 
 
הו
D 
וווו 
 
הוו
A 
וו
 
אה  
A 
ההההה 
 
א
E 
ווווו 
 
הו
D 
וווו 
 
הוו
A 
וו הוו
E 

 
D 
שום דבר לא ישא
G 
ר  
#G/F 
לעול
Em 
ם
D 
 
D 
ואנחנו 
 
מלאכ
G 
ים 
 
 
#G/F 
נופלים
Em 
 
D 
כמו 
 
כולם
E 
 
כמו כו
Bm 
לם
D 
A 

מכונת השירים הגדולה

אקורדים ומילים לשיר מכונת השירים הגדולה – חמי רודנר
מילים: לאה איני
לחן: חמי רודנר

 
זאת מכו
Bm 
נת השירים הגד
Bm/G 
ולה
 
הכניסי בי מט
Bm 
בע
Bm/G 
 
רו
Bm 
צה לשיר שיר א
Bm/G 
הבה אני לא
Bm 
שבע
Bm/G 
 
ועוד מט
Em 
בע, ועוד מטב
G 
ע, ועוד מטבע
Bm 

 
זאת חגי
Bm 
גת התמיד ה
Bm/G 
צגה
 
שאין לאן לב
Bm 
רוח
Bm/G 
 
א
Bm 
ני בתפקיד מכ
Bm/G 
ונה נותן לך
Bm 
במו
Bm/G 
ח
 
ועוד מט
Em 
בע, ועוד מטב
G 
ע, ועוד מטבע
Bm 

פזמון:

 
ואז נר
Bm 
קוד – קוד ק
#F 
וד קוד קו
G 
ד
 
ואז נס
Bm 
גוד
 
GO
G 
D GOD GO
#F 
 
GOD

 
צי
Em 
פור מתכת מנקרת את עצמ
#F 
ה
 
Em 
שם בצד המסיבה הא
#F 
דומה
 
Em 
כל כך שמח, מהומה
 
#F 
תיקח אותך, תיקח אות
Em 
ך תיגע באור תיגע באור
 
יש  
#F 
שם כפתור, יש שם כפת
G 
ור

פזמון

וכשתבלע אפלה ת'כוכב 

כלום לא גווע 

המכונה לבדה מעכשיו 

רקדי לפקודותיה 

ועוד מטבע, ועוד מטבע, ועוד מטבע 

פזמון

זאת מכונת השירים הגדולה

רקדי לפקודותיה

מים מתוקים

אקורדים ומילים לשיר מים מתוקים – חמי רודנר, מאיר אריאל
מילים: מאיר אריאל
לחן: מאיר אריאל

 
אהוב
E 
תי היא כמו ארץ מד
Abm 
בר
 
A 
לא מתמסרת ק
B 
ל אם בכל
C#m 
ל
 
להצ
A 
גות שלי ה
B 
יא לא קהל
E 
 
א
E 
פילו שרוצה אותי כ
Abm 
בר
 
דו
A 
חה כל גינונים של מחזר / דווקא
E 
 
א
Abm 
ז אני א
C#m 
והב אותה יותר
E 

אהובתי היא כמו ארץ מדבר

יש בה נקיון בוהק וצח

שאם אני מעט מלוכלך

אפילו שרוצה אותי כבר

לא תתן להתקרב, לא תעתר

דווקא אז אני אוהב אותה יותר

 
E 
היא לא אוהבת כשאני מדבר
B 
 
E 
היא אומרת שאני משקר
B 
 
א
Abm 
פילו 
 
בשתי
C#m 
קה
 
כ
A 
מו לא שווה
 
א
B 
פילו 
 
ירי
C#m 
קה

 
A 
היא בטח לא שוכחת
B 
 
וע
E 
דיין לא סול
C#m 
חת
 
בי
A 
מים ארוכים ארוכים
E 
 
כ
A 
בר מזמן היתה עוזבת
B 
 
E 
אלמלא היתה חוש
C#m 
בת
 
שתמ
A 
צא בי מים מתוקים
E 

אהובתי היא כמו ארץ מדבר

דוקרת כצור צורבת כעקרב

חודרת לעצם כרוח קדים קרה

אפילו שרוצה אותי כבר

מייבשת אותי לראות אם אשאר

דווקא אז אני אוהב אותה יותר x3

כמעט שיר אהבה

אקורדים ומילים לשיר כמעט שיר אהבה – חמי רודנר
מילים: חמי רודנר
לחן: חמי רודנר

C/F#:  232010

Em/D:  **0000

 
#G/F 
פתיחה:
G 
x2
C 
B7 
Em 

 
Em 
לא יכול לומר לאן נל
B7 
ך 
 
מכאן
 
נר
C 
אה אחרי שנג
G 
יע
#G/F 
 
Em 
אין לי אשליות אני מחפ
B7 
ש כמו כולם
 
את ה
C 
אושר הזה הפג
G 
יע

פזמון:

 
כ
C 
שאני 
 
אית
D 
ך אני איתך
Em 
וכשל
Em/D 
א אני לא
C 
 
עכשיו א
D 
ני אוהב אות
Em 
ך ומ
Em/D 
חר אני לא
C 
 
לא יו
Am 
דע מה יהי
Em 
ה
Em/D 

 
אם ט
C 
עינו 
 
 
#C/C 
אז 
 
סליחה
Em 
 
בלי סלי
C 
חה  
#C/F 
אין 
 
 
Em 
אהבה
 
בני א
#F 
דם סך הכ
A 
ל
 
הם סול
#F 
חים על הכ
B 
ל

 
#G/F 
מעבר:
G 
C 
B7 
Em 

 
Em 
לא לכל משפט יש סימנ
B7 
י 
 
קריאה
 
לפע
C 
מים זה שלוש נקוד
G 
ות
#G/F 
 
Em 
תני לי את היד שלך וקח
B7 
י לך נשיקה
 
C 
מה כבר יכול להי
G 
ות

פזמון

אם טעינו…