נח

אקורדים לשיר נח – מתי כספי, שוקולד מנטה מסטיק
מילים: יורם טהרלב
לחן: מתי כספי

פתיחה ומעברים:

 
Em 
נח ל
Am 
א שכחנו אי
Em 
ך בגשם ובס
B7 
ער
 
Em 
נח ל
Am 
תיבה 
 
אספ
Em 
ת את חיות
B7 
היער
 
ש
E7 
תיים שתיים  
A 
מכל 
 
מין
 
B7 
האריה 
 
ו
E 
הממוטה 
 
ה
E7 
גמל 
 
וה
A 
שיבוטה
 
B7 
וגם 
 
הה
E7 
יפופו
E7/9 
טם
 
A 
איך פתחת א
D 
ת הצוהר ו
Dm6 
מתוך 
 
התכ
B7 
לת 
 
הלבנה
Em 
 
Am 
באה 
 
היונ
Em 
ה

 
Em 
נח כ
Am 
מה זמן נמשי
Em 
ך לשוט על פני  
B7 
המים
 
Em 
נח כל החלונ
Am 
ות 
 
סגורי
Em 
ם כבר כמעט  
B7 
חודשיים
 
E7 
וכבר אין ל
A 
נו 
 
אויר
 
B7 
לאריה 
 
ו
E 
לממוטה ל
E7 
גמל 
 
ול
A 
שיבוטה
 
B7 
וגם 
 
להי
E7 
פופוט
E7/9 
ם
 
פ
A 
תח לרגע א
D 
ת הצוהר וא
Dm6 
ל תוך התכ
B7 
לת 
 
הלבנה
Em 
 
ש
Am 
לח את היונ
Em 
ה

 
Em 
נח מ
Am 
ה אתה דואג
Em 
הן כבר חדל  
B7 
הגשם
 
Em 
נח פת
Am 
ח את החלו
Em 
ן אולי הופיעה
B7 
קשת
 
E7 
ויראו 
 
או
A 
תה 
 
כולם
 
B7 
האריה 
 
ו
E 
הממוטה 
 
ה
E7 
גמל 
 
וה
A 
שיבוטה
 
B7 
וגם 
 
ההי
E7 
פופוט
E7/9 
ם
 
פ
A 
תח לרגע א
D 
ת הצוהר וא
Dm6 
ל תוך התכ
B7 
לת 
 
הלבנה
Em 
 
ש
Am 
לח את היונ
Em 
ה

 
Em 
נח ה
Am 
יונה כבר שב
Em 
ה עם עלה  
B7 
הזית
 
Em 
נח ת
Am 
ן לנו לצא
Em 
ת 
 
ולחזור
B7 
לבית
 
E7 
כי כבר נמאסנו  
A 
זה על זה
 
B7 
האריה על  
E 
הממוטה 
 
ה
E7 
גמל על ה
A 
שיבוטה
 
B7 
וגם 
 
ההי
E7 
פופוט
E7/9 
ם
 
פ
A 
תח לרגע א
D 
ת הצוהר ונע
Dm6 
וף 
 
לתכל
B7 
ת 
 
הלבנה
Em 
 
Am 
כך עם היונ
Em 
ה