אלף כבאים

אקורדים לשיר אלף כבאים – אלון אולארצ'יק, כוורת, דודה
מילים: גידי גוב ודני סנדרסון
לחן: דני סנדרסון

 
x4 
פ
G 
תי
C 
חה
G 
:
C 
G 
C 
G 

 
G 
אל
C 
ף 
G 
כבאים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
G 
יח
C 
ו 
G 
לכ
C 
בו
G 
ת 
C 
או
G 
תי
 
G 
אל
C 
ף 
G 
כבאים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
C 
יח
F 
ו 
C 
לכ
F 
בו
C 
ת 
F 
או
C 
תי
 
Em 
מלמ
D 
טה
Bb 
 הסולם עולה
 
Bb 
להת
F 
קר
C 
ב 
D 
אלי הוא מנסה
 
C 
מג
D 
יע
 
C 
לא
D 
 מ
C 
גי
D 
ע,  לא מגיע

 
G 
אל
C 
ף 
G 
דוקטורים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
G 
יח
C 
ו 
G 
לא
C 
שפ
G 
ז 
C 
או
G 
תי
 
G 
אל
C 
ף 
G 
דוקטורים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
C 
יח
F 
ו 
C 
לא
F 
שפ
C 
ז 
F 
או
C 
תי
 
Em 
הנה
D 
 ש
Bb 
מה הרופא צועק
 
Bb 
מתק
F 
רב
C 
 א
D 
לי עם המזרק
 
C 
מג
D 
יע
 
C 
לא
D 
 מ
C 
גי
D 
ע,  לא מגיע

סולו:

 
x2 
מ
G 
עב
C 
ר:
G 
C 
G 
C 
G 

 
G 
אל
C 
ף 
G 
ספרים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
G 
יח
C 
ו 
G 
לס
C 
פר
G 
 א
C 
ות
G 
י
 
G 
אל
C 
ף 
G 
ספרים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
C 
יח
F 
ו 
C 
לס
F 
פר
C 
 א
F 
ות
C 
י
 
Em 
מספ
D 
רי
Bb 
ים מתקרב לראש
 
Bb 
ת'א
F 
וז
C 
ני
D 
ים הוא רוצה לחתוך
 
C 
מג
D 
יע
 
C 
לא
D 
 מ
C 
גי
D 
ע,  לא מגיע

אותו סולו

 
G 
אל
G 
ף 
C 
כב
G 
אי
C 
ם 
G 
לא
C 
 י
G 
צליחו לכבות אותי
 
G 
אל
C 
ף 
G 
כבאים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
C 
יח
F 
ו 
C 
לכ
F 
בו
C 
ת 
F 
או
C 
תי
 
G 
אל
C 
ף 
G 
כבאים
 
G 
לא
C 
 י
G 
צל
C 
יח
F 
ו 
C 
לכ
F 
בו
C 
ת 
F 
או
C 
תי

ווה אה אאווו  ווה אה אייי

לא יצליחו לכבות אותי

 
G 
אלף כבאים  לא יצליחו לכבות
 
C7 
אלפיים צבעים  לא יצליחו לכבות
 
G 
ארבע מאות אלף ברשים לא יצליחו לכבות
 
C7 
מליון ותשע מאות תשעים
 
Bb 
אלף
Am 
 כב
G 
אים לא יצליחו לכבות אותי