ואת

אקורדים ומילים לשיר ואת – הראל סקעת
מילים: קרן פלס
לחן: קרן פלס

 
#C 
פתיח
Abm 
ה:
D 
#C 
Bm 

 
F#m 
היום שהתנפץ על
D 
י
 
עשה אותי קשה מ
E 
די
 
שכחתי מעצמי ו
Bm 
די
 
הייתי
#C 
, לא הייתי א
F#m 
ני

 
אסגור מאחורי ג
D 
בי
 
שוב לא יוכל לגעת  
E 
בי
 
בתהומות ל
E 
בי
 
ט
Bm 
עיתי, 
 
ל
#C 
א הייתי אני
D 

 
שבפני הרי
#C 
קנות שוב לא תכה
 
המצ
Bm 
יאות 
 
שתחכה
 
שוב לא אב
E4 
כה
 
שאתנחם מ
E 
עט

פזמון:

 
ו
A 
את, 
 
אל
A/Ab 
מי את צוחקת כשא
A/G 
ת
 
שוב  
#F 
לא 
 
מחבקת
 
Bm 
כמעט 
 
ע
Bm/A 
לית בי  
Bm/Ab 
לר
#C 
גע
 
ה
D 
ייתי 
 
א
D/Eb 
חר אם היית
D/E 
י 
 
יודע
E 
 
שא
A 
ת, אל  
A/Bb 
מי את מקרבת
#F 
מרחק
Bm 
Bm/A 
 
Bm/Ab 
במי 
 
את
#C 
מתאהבת
 
את
F#m 
מי לא עוז
D 
בת
 
אם רק  
Bm 
היית 
 
נשארת
 
ה
Bm/Ab 
ייתי עושה א
#C 
ותך מאושרת

 
F#m 
ושוב הולך, אותה העי
D 
ר, אותם פנים
 
אני מ
E 
כיר את הריחות שבאו
Bm 
ויר

 
טעית
#C 
י, לא ראיתי א
F#m 
ותך
 
כולן דומות פתאו
F#m5 
ם 
 
יותר
 
כל שיר עושה להיז
E 
כר
 
מכל צלצול הלב עו
Bm 
צר
 
נגעתי
#C 
, לא הרגשתי אות
D 
ך

 
ולעולם שוב לא  
#D/C 
רוצה 
 
להתאהב
 
הא
Bm 
הבה שתרקב הרגי
E4 
שות
 
שתיש
E 
רף 
 
לאט

פזמון

 
A 
ואת,
A/Ab 
במי את נוגעת לא
A/G 
ט
 
ב
#F 
מי את פוגעת
 
כמ
Bm 
עט 
 
כמו
Bm/A 
אז 
 
כשפ
Bm/Ab 
צע
#C 
ת 
 
בי
 
את  
D 
כל 
 
הע
D/Eb 
ולם את גי
D/E 
לית
 
ול
E 
קחת לי אות
A 
ך
 
A/Bb 
ומי זה שעכ
#F 
שיו נוגע בך
Bm 
 
Bm/A 
אני 
 
מקו
Bm/Ab 
וה 
 
שהוא
#C 
מאושר שיש ל
F#m 
ו 
 
אותך
 
לא מכאיב לך  
#C 
בך לא פוגע
 
הי
Bm 
יתי כזה אם הי
#C 
יתי 
 
יודע
F#m 

 
F#m 
סיום:
D 
F#m 
#C 
Bm 
E 
D 
F#m