אין פה מקום

אקורדים לשיר אין פה מקום – עידן חביב
מילים: עידן חביב
לחן: עידן חביב

פתיחה:

 
Cadd9 
נ
Cadd9/B 
ש
Am 
בע 
Fadd9 
  אני אלחם בכם  כמו משוגע קשה
 
Cadd9 
ב
Cadd9/B 
כ
Am 
ל כ
F 
וח
Dm 
י   ארוץ אליכם   ואין בי רחמים

פזמון:

 
Dm 
כי 
F 
אי
C 
ן 
G 
פה
Dm 
 מקום  באמת לשיר   באמת לחלום
 
Dm 
ברח
F 
וב
C 
ות
G 
 הצרים   חי קבצן עם נסיכה   בחלומות גדולים
 
G 
עו
Dm 
למו
Am 
ת ש
Dm 
ונים     ורק משתי מילים אני הכי פוחד
 
Dm 
הרא
C 
שו
G 
נה
Dm 
 היא "שם" השנייה "נהרג"
 
Dm 
כמו
Am 
 כוכב שמתאבד ביום
 
Em 
לא 
G 
תר
Cadd9 
או אותי   ואני נופל     פתאום

 
x2 
מ
Fadd9 
ע
Am 
בר:
Cadd9/B 
Cadd9 

 
Cadd9 
נ
Cadd9/B 
ש
Am 
בע 
Fadd9 
 
Cadd9 
 אני אלחם בכם  כמו משוגע קשה
 
Cadd9 
כ
Cadd9/B 
ל
Am 
 אד
Fadd9 
ם
Dm 
 זה עולם שלם     ולי כבר אין מה להפסיד

פזמון

 
Fadd9 
מ
Am 
עבר
Cadd9/B 
:
Cadd9 

אל תשכח את הכל     אל תיתן לה ליפול מידך

תחפש הפוגה    התנועה פה כבדה בשבילך

פזמון

 
Fadd9 
מ
Am 
עבר
Cadd9/B 
:
Cadd9 

 
Cadd9 
פ
Cadd9/B 
ת
Am 
אום
F 
C