ירח – שלמה ארצי

[-]

מילים ולחן: שלמה ארצי

אקורדים לשיר ירח של שלמה ארצי.

* הגירסה המקורית מנוגנת חצי טון גבוה יותר *

בית: 

 
וזכרו
Am7 
ני הראשון אם יופ
| #B7/D 
ייך אינו מט
| Em 
עה 
 
אותי,
D/E 
 
| Em 
 
מש
Am7 
ליך גיטרה וא
| #B7/D 
בי עלי צו
| Em 
רח, 
D/E 
 
| Em 
 
ואי
Am7 
מי 
 
 
Am/G 
או
| #D7/F 
מרת 
 
 
| G 
"זה החוטא שלי",
| G 
 
ולו
G 
קחת אותי  
G/B 
לט
| G/B 
יול מנחם  
B7 
מול י
| Em 
רח.
| Em 

 

 
וזכרו
Am7 
ני השני, אם עי
| #B7/D 
נייך אינן מט
| Em 
עות אותי,  
D/E 
 
| Em 
 
עו
Am7 
זב את הבית  
| #B7/D 
אל סיכוני הז
| Em 
מן, 
D/E 
 
| Em 
 
כשש
Am7 
אלתי 
 
או
Am/G 
תך 
 
| #D7/F 
אם 
 
ת
| G 
היי לי לעולמים?"
| G 
 
ענית: "ת
G 
ביט 
 
לי
G/B 
רח 
 
 
| G/B 
שם 
 
 
B7 
יש כבר א
| Em 
דם".
| Em 

 

 
ואח
Am7 
רי שנה שכ
Am | 
רנו 
 
 
| #B7/D 
חדר מול י
| Em 
רח,
 
מת
Am7 
חיל 
 
לנ
Am/G 
גן בבר  
| #D7/F 
קודר 
 
 
| G 
ברחוב 
 
המס
| G 
גר.
 
ו
Am7 
הם 
 
צר
Am/G 
חו 
 
"תור
| #D7/F 
ידו 
 
ת'נ
| G 
מוך עם הטוק
| G 
סידו".
 
ורק א
G 
חד אמר:  
G/B 
"ילד ילד,  
| G/B 
עוד 
 
תו
B7 
ריד את הי
| Em 
רח 
 
בשבילם".
| Em 

פזמון:

 
היתה תקופה כזו  
Am7 
שהאו
Am7 
שר 
 
 
| Am/G 
בא 
 
בז
| #D7/F 
עם,
| #D7/F 
 
צחקנו מה
G 
כל, שרפנו את  
| #B7/D 
מה שבא ליד,
| Em 
| Em 
 
לא נשאר לנו אלא  
Am7 
לח
Am7 
בק 
 
 
Am/G 
את 
 
הצ
| #D7/F 
ער,
| #D7/F 
 
להגיד "אתמול היה טוב  
G 
ויהיה 
 
 
| #B7/D 
גם 
 
מחר".
| Em 
| Em 
 
אתמול היה טוב,
Am7 
 
B/A 
אתמול היה טוב,
| B/G 
 
C/G 
 
אתמול היה טוב,  
F#m7b5 
 ויהיה
B7 
גם 
 
מחר.
| Em7M 
Em/D | 
 
אתמול היה טוב,
Am7 
 
B/A 
אתמול היה טוב,
| B/G | 
 
C/G 
 
אתמול היה טוב,  
F#m7b5 
ויהיה
B7 
גם 
 
מחר.
| Em 
| Em 
| Em 
| Em 

בית: 

 
ק
Am7 
שה לי להתר
| #B7/D 
כז, כי יופייך עוד מה
| Em 
 
D/E 
מם 
 
אותי,
| Em 
 
ק
Am7 
שה להגיד ח
| #B7/D 
בל או לומר אולי. 
| Em 
 
D/E 
 
| Em 
 
במ
Am7 
קום זה א
Am/G 
ני רוקד  
| #D7/F 
וצו
| G 
עק לירח: "רד".
| G 
 
ומא
G 
שים 
 
 
G/B 
את 
 
העו
| G/B 
לם 
 
 
B7 
בכא
| Em 
בי.
| Em 

 

 
לפע
Am7 
מים אני שו
| Am7 
כח, איך הת
| #B7/D 
חלתי מול יר
| Em 
ח,
 
כשא
Am7 
תה 
 
שו
Am/G 
כח 
 
כן,
| #D7/F 
כן, 
 
 
| G 
אתה 
 
מסכן
| G 
 
יש  
Am7 
גשם 
 
 
Am/G 
בש
| #D7/F 
מיים אין י
| G 
רח 
 
בינ
| G 
תיים,
 
וכשי
G 
צא נלך ב
G/B 
יחד 
 
 
| G/B 
B7 
עד 
 
שנע
| Em 
לם.
| Em 

פזמון:

היתה תקופה כזו…