אומרים ישנה ארץ

[-]

אקורדים ומילים לשיר אומרים ישנה ארץ – נעמי שמר
מילים: שאול טשרניחובסקי
לחן: נעמי שמר

 
C 
אומרים 
 
י
G 
שנה ארץ אר
Am 
ץ שכורת שמש
 
Dm6 
איה אותה  
Am 
ארץ איפה  
Dm6 
אותה 
 
ש
Am 
מש
G 
C 
 
C 
אומרים 
 
י
G 
שנה ארץ  
Am 
עמודיה 
 
ש
Em 
בעה
Fm7 
 
Dm 
שבעה כוכבי ל
Am 
כת צצי
Dm 
ם על כל  
Am 
גבעה
E 
Am 
 
C 
איפה 
 
א
G 
ותה 
 
א
Am 
רץ כו
Em 
כבי 
 
א
F 
ותה 
 
גבעה
Em 
Am 
 
C 
מי 
 
ינחנ
G 
ו 
 
דרך
Am 
יגי
Em 
ד לי ה
F 
נתיבה
G7 
C 

 
C 
כבר 
 
עבר
G 
נו כמה מדברו
Am 
ת 
 
וימים
 
Dm6 
כבר הלכנו כ
Am 
מה כוחו
Dm6 
תינו 
 
ת
Am 
מים
G 
C 
 
C 
כיצד זה ט
G 
עינו טרם ה
Am 
ונח 
 
לנו
Em 
Fm7 
 
Dm 
אותה ארץ שמ
Am 
ש אותה
Dm 
לא 
 
מצאנ
Am 
ו
E 
Am 
 
C 
אולי 
 
כ
G 
בר 
 
אינ
Am 
נה ו
Em 
דאי 
 
נ
F 
יטל 
 
זיווה
Em 
Am 
 
C 
דבר 
 
בש
G 
בילנו
Am 
אדו
Em 
ני 
 
לא
F 
ציווה
G7 
C 

 
C 
אומרים 
 
י
G 
שנה ארץ אר
Am 
ץ שכורת שמש
 
Dm6 
איה אותה  
Am 
ארץ איפה  
Dm6 
אותה 
 
ש
Am 
מש
G 
C 
 
C 
אומרים 
 
י
G 
שנה ארץ  
Am 
עמודיה 
 
ש
Em 
בעה
Fm7 
 
Dm 
שבעה כוכבי ל
Am 
כת צצי
Dm 
ם על כל  
Am 
גבעה
E 
Am 
 
C 
ארץ 
 
ב
G 
ה 
 
יתקי
Am 
ים אש
Em 
ר כל  
F 
איש 
 
קיווה
Em 
Am 
 
C 
נכנס 
 
כ
G 
ל 
 
הנכ
Am 
נס  
Em 
פגע 
 
בו
F 
עקיבא
G7 
C 

 
C 
שלום 
 
לך
G 
עקיבא שלו
Am 
ם לך רבי
 
Dm6 
איפה הם ה
Am 
קדושים אי
Dm6 
פה 
 
המכ
Am 
בי
G 
C 
 
C 
עונה לו ע
G 
קיבא אומר
Am 
לו 
 
הרבי
Em 
Fm7 
 
Dm 
כל ישראל קד
Am 
ושים את
Dm 
ה ה מ
Am 
כ ב  
E 
י
Am 
 
C 
איפה 
 
א
G 
ותה 
 
א
Am 
רץ כו
Em 
כבי 
 
א
F 
ותה 
 
גבעה
Em 
Am 
 
C 
מי 
 
ינחנ
G 
ו 
 
דרך
Am 
יגי
Em 
ד לי ה
F 
נתיבה
G7 
C 

 
C 
אומרים 
 
י
G 
שנה ארץ אר
Am 
ץ שכורת שמש
 
Dm6 
איה אותה  
Am 
ארץ איפה  
Dm6 
אותה 
 
ש
Am 
מש
G 
C