שיר תקווה

[-]

אקורדים לשיר שיר תקווה – מירי מסיקה
מילים: מיכאל וקנין
לחן: שמעון בוסקילה

פתיחה:

 
F#m 
היום הזה הוא  
F#m/E 
התחל
D 
ה בדף חדש
#C 
אתה 
 
נוגע
F#m 
 
F#m 
ביום הזה  
F#m/E 
תישא 
 
תפיל
Bm 
ה תדע שיש מי
E 
ששומע
A 
 
אל תו
E/F 
ותר מיד וי
D 
ש לך מרחק
E 
ללכת
A 
 
אל ת
E/F 
וותר מיד אם  
Abm7 
לא עכשיו אול
#C 
י עוד שנ
F#m 
ה

 
F#m 
היום הזה הוא
F#m/E 
התחלה
D 
תחשוב 
 
אתה
#C 
יכול 
 
אחר
F#m 
ת
 
F#m 
והתשובה 
 
 
F#m/E 
לשאל
Bm 
ה בתוכך הי
E 
א 
 
מסתתרת
A 
 
אל  
E/F 
תפחד עכשיו כי ל
D 
א אבדה לך
E 
הדרך
A 
 
אל ת
E/F 
פחד עכשיו אם
Abm7 
לא היום אול
#C 
י עוד שנ
F#m 
ה

פזמון:

 
F#m 
עולם מוזר כ
F#m/E 
ולו 
 
שלך
D 
כשהתקווה
#C 
בלב 
 
בוערת
 
F#m 
יש בדידות  
F#m/E 
יש 
 
כא
D 
ב והתקווה  
#C 
איתך 
 
נשארת
 
Abm7 
אל תאבד או
#C 
תה תשמור ע
F#m 
ליה  
F#m/E 
 
Abm7 
ומה 
 
יהיה
#C 
מחר אין איש  
F#m 
יודע

 
x2 
מע
#C 
בר:
D 
F#m/E 
F#m 

 
F#m 
היום 
 
הזה
F#m/E 
אתה 
 
ראשו
D 
ן 
 
בעצמך
#C 
אתה 
 
בחר
F#m 
ת ביום הזה הנ
F#m/E 
יצחון
 
ב
Bm 
עצם זה של
E 
א נשברת  
A 
אל 
 
תתייא
#C 
ש עכשיו האמונ
D 
ה אותך שומ
E 
רת
A 
 
אל תתי
#C 
יאש עכשיו גם
Abm7 
אם חלפה ע
#C 
ברה עוד שנ
F#m 
ה

פזמון

אותו מעבר

פזמון