מרוב אהבה שותק – בועז בנאי

מילים : יוסי בנאי

לחן : מתי כספי

אקורדים לשיר מרוב אהבה שותק של בועז בנאי

בית: 

 
כשה
Bm 
הוא 
 
או
| Em 
הב את ה
F#7 
היא 
 
ת
| Bm 
מיד הוא אומר לה, חו
| Bm 
זר ואומר לה
 
Em 
כמה היא אלו
| Em 
הית 
| C#m7b5 
כמה היא אלו
| F#7 
הית.
 
כשע
Bm 
נן 
 
או
| Em 
הב 
 
ענ
F#7 
נה 
 
ת
| Bm 
מיד הוא אומר לה, חו
| Bm 
זר ואומר לה:
 
Em 
כמה את עדי
| Em 
נה 
 
 
| C#m7b5 
את כל  
F#7 
כך 
 
עדינה
| Bm 

פזמון:

 
ו
Gmaj7 
רק 
 
א
| Em 
ני מרוב אה
| Faug 
בה 
 
שו
| A 
תק
 
Bm 
רק אני מ
| E7 
רוב אהבה שו
| A 
תק
| A 
 
ו
Gmaj7 
רק 
 
א
| Em 
ני מרוב אה
| C#m7b5 
בה 
 
 
F#7 
שו
| Bm 
תק
 
G7 
רק אני מ
| Em 
רוב 
 
אה
F#7 
בה 
 
שו
| Bm 
תק
Bm/A 
 
מ
Em/C 
רוב 
 
אה
F#7 
בה 
 
שו
| Em 
תק
F#7 
 
שו
Bm 
תק

בית:

 
כשה
Bm 
זבוב 
 
או
| Em 
הב 
 
ת'זבו
F#7 
בית ת
| Bm 
מיד הוא אומר לה, חו
| Bm 
זר ואומר לה
Em 
מכולן 
 
יפיפית,
| Em 
  
| C#m7b5 
מכולן יפיפית. 
| F#7 
 
כשה
Bm 
פיל 
 
או
| Em 
הב 
 
ת'פי
F#7 
לה ת
| Bm 
מיד הוא אומר לה, חו
| Bm 
זר ואומר לה:
Em 
בואי בואי כלה,
| Em 
  
| C#m7b5 
בואי 
 
בו
F#7 
אי 
 
כלה. 
| Bm 

פזמון :

ורק אני מרוב אהבה שותק…

בית:

 
כשמל
Bm 
אך 
 
או
| Em 
הב 
 
מלא
F#7 
כית ת
| Bm 
מיד הוא אומר לה חו
| Bm 
זר ואומר לה
Em 
את הכי חתיכית,
| Em 
  
| C#m7b5 
את הכי חתיכית 
| F#7 
 
כשה
Bm 
פסיק 
 
או
| Em 
הב 
 
ת'נקו
F#7 
דה ת
| Bm 
מיד הוא אומר לה חו
| Bm 
זר ואומר לה
Em 
שהוא פסיק על ידה,
| Em 
  
| C#m7b5 
שהוא 
 
פס
F#7 
יק על ידה.
| Bm 

פזמון :

ורק אני מרוב אהבה שותק…