אולי

[-]

אקורדים לשיר אולי – אביב גפן
מילים: אביב גפן
לחן: אביב גפן

 
D 
זה רק מתחזק והו
F#m 
לך 
 
וכ
G 
ואב
A 
 
D 
מסוככך
F#m 
קשה 
 
ע
G 
ם 
 
הלב
A 

 
Em 
אני חושב אול
A 
י אני אוהב  
F#m 
אותה יותר מדי
G 
 
פ
Em 
נס 
 
בוד
A 
ד בתוך רחוב
D 
האהבה
A 

 
D 
ואם תראו יל
F#m 
דה עם עיני
G 
ים 
 
איילה
A 
 
D 
תמסרו 
 
שא
F#m 
ני עוד מח
G 
פש 
 
אותה
A 

 
Em 
אני חושב אול
A 
י אני אוהב  
F#m 
אותה יותר מדי
G 
 
פ
Em 
נס בודד  
A 
בתוך 
 
רחו
D 
ב 
 
האהבה
A 

 
Em 
אני חושב אול
A 
י אני אוהב  
F#m 
אותה יותר מדי
G 
 
Em 
ולא אפסיק לשיר  
A 
לה עד שהיא תחז
D 
ור 
 
אלי
A 
 
ו
G 
היא 
 
י
Em 
ודעת היא יו
D 
דעת